Bibliografia

Bibliografia przedmiotowa

Poniżej znajdziesz spis literatury, która może Ci pomóc we własnych studiach. Warto zapamiętać, że własne studia nigdy nie powinny zakończyć się na podstawowym podręczniku. Dlatego zawsze zwracamy uwagę na bibliografię i sięgamy do pozycji tam wymienionych.

I. Metodyka pracy naukowej

 1. Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
 2. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, wyd. Placet, Warszawa 2005.
 3. Radosław Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, wyd. 3., Warszawa 2007.

Edycja i redakcja tekstów:

 1. Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, WN PWN, Warszawa 2008.
 2. Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, E. Wolańska et. al. (red.), Warszawa, WN PWN 2009.

Zobacz także: nauki pomocnicze.

II. Obsługa komputera

Wiele informacji można znaleźć w pracach wymienionych w poprzedniej sekcji. Pomocą mogą służyć również liczne i łatwo dostępne podręczniki do programów biurowych, których tu nie wymieniamy.

III. O filozofii, jej studiowaniu i uprawianiu…

 1. Michał Heller, Jak być uczonym, Znak, Kraków 2009.
 2. Nicolas Fearn, Zenon i żółw. Jak myślą filozofowie, tłum. Małgorzata Pawlikowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

Filozofia przyrody

 1. Michał Heller, „Wstęp do nowej filozofii przyrody”, [w:] Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2006.
 2. Michał Heller, „Jak uprawiać filozofię przyrody”?, [w:] Nauka i wyobraźnia, Znak, Kraków 1996, s. 145-150.

IV. Nauki pomocnicze

 1. Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, WN PWN, Warszawa 2008.
 2. Teresa Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.
 3. Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytrostwa naukowego, Fundacja Akademia Humanistyczna i Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2006.