Jak studiować filozofię?

Część III - Jak studiować filozofię?

Czy jest jakiś uniwersalny „sposób” na studiowanie filozofii? Czy możliwa jest jakaś metoda, która zapewni nam sukces w filozofii?

Jeżeli oczekujesz listy 10 prostych, uniwersalnych recept na sukces, które można opanować w weekend i stać się filozofem, to doskonały znak, że to już ostatnie chwile aby zacząć zastanawiać się nad swym miejscem w świecie…

Na rozgrzewkę filozoficzną proponuję zastanowienie się nad zagadnieniem: „dlaczego nie może być kilku prostych recept na sukces w filozofii?”. Jeżeli uda Ci się znaleźć przynajmniej dwie różne przyczyny tego stanu rzeczy, oznacza to, że możesz z właściwą sobie dozą krytycyzmu przystąpić do dalszej lektury.

Nie powinna Cię czytelniku teraz zdziwić lista poniższych zastrzeżeń:

  • uwagi te trzeba traktować jako wskazówki (drogowskazy) - drogę musisz znaleźć samodzielnie korzystając również z rad tych, których wybierzesz sobie jako przewodników (tutor, promotor) i mistrzów
  • wczytuj się zawsze w dzieła mistrzów i staraj się śledzić sposoby, w jaki uprawiali filozofię - intelektualny kontakt z mistrzem (choćby nawet żył on w Starożytności) jest niezastąpiony
  • nawet gdy nie zgadzasz z pewnymi propozycjami metodycznymi, zawsze staraj się zrozumieć intencje ich twórców i skutki wskazówek
  • jeżeli zdobędziesz pewność, że wiesz wszystko w filozofii, to niechybny znak, że srodze pobłądziłeś